SINAV TARİHLERİ BELİRLENMEYE BAŞLANDI

Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünde yapılan değişiklik doğrultusunda Tüzüğün gerekliliklerini yerine getirerek Komisyonumuza iletilen münhal kadroların yeni sınav konuları ile birlikte sınav tarihleri belirlenmeye başlamıştır.

Sınav Programı
Sıra No Daire / Bakanlık Kadro Adı Münhal Adedi Sınav Konuları Sınav Tarihi
1 Sivil Havacılık Dairesi IV. D. Hava Trafik Kontrolörü Yardımcısı (II. Oturum) 15 Sınav Konuları 08.Mar.22
2 Yüksek Seçim Kurulu II. D. Seçim Mukayyidi 1 Sınav Konuları 08.Mar.22
3 Yüksek Seçim Kurulu III. D. Seçim Memuru 7 Sınav Konuları 08.Mar.22
4 Dışişleri Dairesi III. D. 3'üncü Sekreter 4 Sınav Konuları 13.Mar.22
5 Mahkemeler I. D. Mukayyit 4 Sınav Konuları 16.Mar.22
6 Mahkemeler II. D. Mukayyit 3 Sınav Konuları 16.Mar.22
7 Mahkemeler I. D. Mahkeme Memuru 2 Sınav Konuları 16.Mar.22
8 Mahkemeler II. D. Mahkeme Stenografı 4 Sınav Konuları 16.Mar.22
9 Mahkemeler II. D. Tebliğ ve İcra Memuru 1 Sınav Konuları 16.Mar.22
10 Mahkemeler I. D. Ambar Memuru 2 Sınav Konuları 16.Mar.22
11 Posta Dairesi IV. D. Posta Memuru 2 Sınav Konuları 20.Mar.22
12 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi IV. D. Anestezi Teknisyeni 2 Sınav Konuları 20.Mar.22
13 Mahkemeler IV. D. Tebliğ ve İcra  Memuru 4 Sınav Konuları 20.Mar.22
14 Dışişleri Dairesi I. D. 1'inci Sekreter 4 Sınav Konuları 24.Mar.22
15 Dışişleri Dairesi II. D. Müdür Muavini 2 Sınav Konuları 24.Mar.22
16 Merkezi Cezaevi III.D. Kıdemli Erkek Gardiyan 10 Sınav Konuları 29.Mar.22
17 Çalışma Dairesi I.D.Kıdemli Çalışma Müfettişi 2 Sınav Konuları 29.Mar.22
18 Çalışma Dairesi II.D. Bilgisayar Operatörü 2 Sınav Konuları 29.Mar.22
19 Hazine ve Muhasebe Dairesi III. D. II. S. Maliye Memuru 10 Sınav Konuları 03.Nis.22
20 Mahkemeler IV. D. Ambar Memuru 2 Sınav Konuları 03.Nis.22
21 Veteriner Dairesi III. D. Veteriner Hekim 7 Sınav Konuları 03.Nis.22
22 Tapu ve Kadastro Dairesi I. D. Tapu Sorumlusu 5 Sınav Konuları 07.Nis.22
23 Tapu ve Kadastro Dairesi I. D. Harita Sorumlusu 1 Sınav Konuları 07.Nis.22
24 Tapu ve Kadastro Dairesi I. D. Kadastro Sorumlusu 2 Sınav Konuları 07.Nis.22
25 Kültür Dairesi II. D. Müdür Muavini 1 Sınav Konuları 08.Nis.22
26 Kültür Dairesi I. D. Kültür Merkezi Yönetmeni 1 Sınav Konuları 08.Nis.22
27 Kültür Dairesi II. D. Teknisyen 1 Sınav Konuları 08.Nis.22
28 Kültür Dairesi III. D. Kütüphaneler ve Yayın Şube Amiri 1 Sınav Konuları 08.Nis.22
29 Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi II. D. I. S. Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Memuru 2 Sınav Konuları 13.Nis.22
30 Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi II. D. Müdür Muavini 1 Sınav Konuları 13.Nis.22
31 Personel Dairesi I. D. Başkatip 11 Sınav Konuları 26.Haz.22
32 Personel Dairesi II. D. I. S. Katip 106 Sınav Konuları 26.Haz.22
33 Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi II. Derece Müdür Muavini 1 Sınav Konuları 06.Tem.22
34 Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi III. Derece Özel Okullar ve Kurs Yerleri Şube Amiri 1 Sınav Konuları 06.Tem.22
35 Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi I. Derece Eğitim-Öğretim Uzmanı 3 Sınav Konuları 06.Tem.22
36 Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi III. Derece Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Amiri 1 Sınav Konuları 07.Tem.22
37 Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi III. Derece Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şube Amiri 1 Sınav Konuları 07.Tem.22
38 Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi I. Derece Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Uzmanı 2 Sınav Konuları 07.Tem.22
39 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Tabiplik    Sınav Konuları 16.Tem.22
40 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Tabiplik    Sınav Konuları 17.Tem.22
41 Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi II. D. Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi 8 Sınav Konuları 17.Tem.22
42 Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi II. D. Pratisyen Hekim 9 Sınav Konuları 17.Tem.22
43 Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi III. D. Pratisyen Hekim 10 Sınav Konuları 17.Tem.22
44 Gelir ve Vergi Dairesi III. D. II. S. Gelir ve Vergi Memuru 35 Sınav Konuları 17.Tem.22
45 Su İşleri Dairesi II. Derece Teknisyen 8 Sınav Konuları 21.Tem.22
46 Su İşleri Dairesi III. Derece Makina ve İkmal Şube Amiri 1 Sınav Konuları 21.Tem.22
47 İçişleri Bakanlığı I. Derece Maliye ve Muhasebe Memuru 1 Sınav Konuları 21.Tem.22
48 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi IV. D. Teknisyen 5 Sınav Konuları 31.Tem.22
49 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. D. Tıbbi Kimyager-Biyolog-Biyokimyager-Mikrobiyolog 10 Sınav Konuları 31.Tem.22
50 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi IV. D. Radyografer 9 Sınav Konuları 31.Tem.22
51 Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi III. Derece II. Sınıf Emlak Memuru 3 Sınav Konuları 01.Eki.22
52 Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi III. Derece II. Sınıf Malzeme Memuru 3 Sınav Konuları 01.Eki.22
53 Dışişleri Dairesi III. Derece Mali İşler Memuru 1 Sınav Konuları 02.Eki.22
54 Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi III. Derece II. Sınıf Muhasebe Memuru 3 Sınav Konuları 02.Eki.22
55 Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi III. Derece II. Sınıf Ambar Emini 2 Sınav Konuları 02.Eki.22
56 Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi IV. Derece III. Sınıf Tahsilat ve Kayıt Memuru 2 Sınav Konuları 02.Eki.22
57 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  III. Derece Sendikal İlişkiler Amiri 1 Sınav Konuları 06.Eki.22
58 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. Derece Hematoloji Laboratuvarı Şube Amiri 1 Sınav Konuları 12.Eki.22
59 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi I. Derece Tıbbi Kimyager-Biyolog-Biyokimyager-Mikrobiyolog 4 Sınav Konuları 12.Eki.22
60 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi I. Derece Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi Klinik Şefi 1 Sınav Konuları 12.Eki.22
61 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi I. Derece Ortopedi ve Travmatoloji Servisi Klinik Şefi 1 Sınav Konuları 12.Eki.22
62 Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu III. D. Maliye Müfettiş Yardımcısı 7 Sınav Konuları 16.Eki.22
63 Personel Dairesi IV. D. Katip Yardımcısı 3 Sınav Konuları 16.Eki.22
64 Hayvancılık Dairesi III. Derece Şube Amiri 2 Sınav Konuları 19.Eki.22
65 Hayvancılık Dairesi I. Derece Su Ürünleri Uzmanı 2 Sınav Konuları 19.Eki.22
66 Hayvancılık Dairesi I. Derece Baş Mühendis 1 Sınav Konuları 19.Eki.22
67 Hayvancılık Dairesi II. Derece Kıdemli Hayvancılık Teknisyeni 1 Sınav Konuları 19.Eki.22
68 Devlet Üretme Çiftlikleri I. Derece Baş Mühendis 2 Sınav Konuları 20.Eki.22
69 Devlet Üretme Çiftlikleri I. Derece Tarım ve Hayvancılık Baş Teknisyeni 2 Sınav Konuları 20.Eki.22
70 Devlet Üretme Çiftlikleri III. Derece Şube Amiri 1 Sınav Konuları 20.Eki.22
71 İlaç ve Eczacılık Dairesi III. D. Genel Ecza ve Tıbbi Müstahzarat Şube Amiri 1 Sınav Konuları 27.Eki.22
72 Sağlık Bakanlığı III. D. Yayım ve İstatistik Şube Amiri 1 Sınav Konuları 27.Eki.22
73 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi I. D. Kardiyoloji Servisi Klinik Şefi 1 Sınav Konuları 27.Eki.22
74 Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi IV. Derece Denetim Memuru 3 Sınav Konuları 30.Eki.22
75 Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi II. Derece Denetim Memuru 1 Sınav Konuları 30.Eki.22
76 Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi I. Derece Turizm Tanıtma ve Pazarlama Memuru 1 Sınav Konuları 30.Eki.22
77 Mahkemeler III. D. Mali İşler Şube Amiri 1 Sınav Konuları 03.Kas.22
78 Mahkemeler III. D. Mukayyitlik Amiri 1 Sınav Konuları 03.Kas.22
79 Mahkemeler III. D. Mukayyit  5 Sınav Konuları 13.Kas.22
80 Mahkemeler IV. D. Mahkeme Stenografı 4 Sınav Konuları 13.Kas.22
81 Posta Dairesi III. D. Maliye Memuru 1 Sınav Konuları 13.Kas.22
82 Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü III. Derece Kütüphane, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Şube Amiri 1 Sınav Konuları 24.Kas.22
83 Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü III. Derece Stenograf Şube Amiri 1 Sınav Konuları 24.Kas.22
84 Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü I. Derece Yasama ve Parlamenter Hizmetler Sorumlusu 2 Sınav Konuları 24.Kas.22
85 Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü I. Derece Yasama ve Parlamenter Hizmetler Memuru 1 Sınav Konuları 24.Kas.22
86 Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü II. Derece Meclis Memuru 1 Sınav Konuları 24.Kas.22
87 Sanayi Dairesi III. D. Mühendis 2 Sınav Konuları 27.Kas.22
88 Harita Dairesi IV. D. Teknisyen 2 Sınav Konuları 27.Kas.22
89 Limanlar Dairesi IV. D. Liman Memuru 3 Sınav Konuları 27.Kas.22
90 Tarım Dairesi III. D. II. S. Mühendis 2 Sınav Konuları 11.Ara.22
91 Telekomünikasyon Dairesi III. D. Mühendis 5 Sınav Konuları 11.Ara.22
92 Telekomünikasyon Dairesi III. D. Bilgisayar Programcısı 1 Sınav Konuları 11.Ara.22
93 Telekomünikasyon Dairesi IV. D. Telekomünikasyon Memuru 6 Sınav Konuları 11.Ara.22
94 Tarımsal Araştırma Enstitüsü III. D. Bitkisel Üretim Araştırma Uzmanı 1 Sınav Konuları 25.Ara.22
95 Tarımsal Araştırma Enstitüsü III. D. Sulama, Toprak ve Arazi Islahı Araştırma Uzmanı 1 Sınav Konuları 25.Ara.22
96 Devlet Basımevi II. Derece I. Sınıf Matbaacı 2 Sınav Konuları 11.Oca.23
97 Meteoroloji Dairesi I. D. Kıdemli Jeofizik Mühendisi 1 Sınav Konuları 19.Oca.23
98 Meteoroloji Dairesi I. Derece İstidlalci Yardımcısı 3 Sınav Konuları 19.Oca.23
99 Meteoroloji Dairesi III. Derece II. Sınıf Gözlemci 3 Sınav Konuları 19.Oca.23
100 Meteoroloji Dairesi I. Derece Bilgi İşlem Memuru 1 Sınav Konuları 19.Oca.23
101 Harita Dairesi II. Derece Topograf 2 Sınav Konuları 23.Oca.23
102 Karayolları Dairesi III. Derece Maliye Memuru 1 Sınav Konuları 12.Şub.23
103 Karayolları Dairesi III. Derece Elektrik Mühendisi 1 Sınav Konuları 12.Şub.23
104 Tarım Dairesi II. D. Müdür Muavini 1 Sınav Konuları 16.Şub.23
105 Tarım Dairesi III. D. Tarla ve Endüstri Bitkileri Şube Amiri 1 Sınav Konuları 16.Şub.23
106 Tarım Dairesi I. D. Baş Mühendis 1 Sınav Konuları 16.Şub.23
107 Tarım Dairesi I. D. Tarım Baş Teknisyeni 2 Sınav Konuları 16.Şub.23
108 Tarım Dairesi II. D. Kıdemli Tarım Teknisyeni 1 Sınav Konuları 16.Şub.23
109 Tarım Dairesi III. D. I. S. Tarım Teknisyeni 3 Sınav Konuları 16.Şub.23
110 Meteoroloji Dairesi III. Derece II. Sınıf İstidlalci 3 Sınav Konuları 19.Şub.23
111 Meteoroloji Dairesi IV. Derece III. Sınıf Gözlemci 5 Sınav Konuları 19.Şub.23
112 Hukuk Dairesi I. D. Savcılık Memuru 2 Sınav Konuları 23.Şub.23
113 Hukuk Dairesi I. D. Kıdemli Maliye Memuru 1 Sınav Konuları 23.Şub.23
114 Hukuk Dairesi I. D. Stenograf 1 Sınav Konuları 23.Şub.23
115 Hukuk Dairesi II. D. Stenograf 1 Sınav Konuları 23.Şub.23
116 Hukuk Dairesi II. D. Bilgisayar Teknisyeni 1 Sınav Konuları 23.Şub.23
117 Telekomünikasyon Dairesi III. Derece Mali Şube Amiri 1 Sınav Konuları 09.Mar.23
118 Telekomünikasyon Dairesi I. D. Teknisyen 2 Sınav Konuları 09.Mar.23
119 Telekomünikasyon Dairesi I. D. Telekomünikasyon Memuru 1 Sınav Konuları 09.Mar.23
120 Telekomünikasyon Dairesi I. D. Telsiz Operatörü 1 Sınav Konuları 09.Mar.23
121 Tanıtma Dairesi II. D. Fotoğrafçı 1 Sınav Konuları 15.Mar.23
122 Trafik Dairesi IV. D. Tahsilat Memuru 6 Sınav Konuları 26.Mar.23
123 Muhaceret Dairesi III. D. II. S. Muhaceret Memuru 10 Sınav Konuları 26.Mar.23
124 Orman Dairesi III. D. Şube Amiri 3 Sınav Konuları 13.Nis.23
125 Orman Dairesi I. D. Kıdemli Mühendis Yardımcısı 3 Sınav Konuları 13.Nis.23
126 Orman Dairesi II. D. Mühendis Yardımcısı 7 Sınav Konuları 13.Nis.23
127 Orman Dairesi III. D. Orman Müfettişi 1 Sınav Konuları 13.Nis.23
128 Jeoloji ve Maden Dairesi III. D. Maden Mühendisi 1 Sınav Konuları 30.Nis.23
129 Jeoloji ve Maden Dairesi III. D. Makine Mühendisi 1 Sınav Konuları 30.Nis.23
Print
Yayınlanma tarihi: Ara 16, 2021,
Yorumlar: 0,
Etiketler:

«Temmuz 2024»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2425

TAPU VE KADASTRO DAİRESİ SÖZLÜ SINAVLARI (MÜLAKAT) YAPILDI.

Tapu ve Kadastro Dairesi'nde bulunan I. Derece Tapu Memuru, II. Derece Tapu Memuru ile II. Derece Kadastro Memuru kadroları için Sözlü Yarışma Sınavı (Mülakat)  25 Haziran 2024 Salı günü Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığında yapıldı.

SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI:

Devamını oku
26272829

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜNHAL DUYURUSU

Sivil Havacılık Dairesi kadrosunda münhal bulunan ilk atama kadroları için başvuru kabul edilecektir.

Genelgeler:

Devamını oku
30
1234567
89

GELİR VE VERGİ DAİRESİ SÖZLÜ SINAVLARI (MÜLAKAT) YAPILDI

Gelir ve Vergi Dairesi'nde bulunan IV. Derece III. Sınıf Tahsilat Memuru kadrosunun Sözlü Sınavları (Mülakat) 9 Temmuz 2024 tarihinde yapıldı.

SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI

Devamını oku
1011

PARA, KAMBİYO VE İNKİŞAF SANDIĞI İŞLERİ DAİRESİ MÜNHAL DUYURUSU

Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi kadrosunda münhal bulunan ilk atama kadrosu için başvuru kabul edilecektir.

Genelge:

Devamını oku
121314
15161718192021
22232425262728
2930311234