ORMAN DAİRESİ SÖZLÜ SINAVLARI (MÜLAKAT) YAPILDI.

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünün 5.(2) maddesi uyarınca yapılan yazılı ve  sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar adayın, anılan mevkie terfi ettirilmelerine karar verdi.

Ömer A. Köseoğlu
Kamu Hizmeti Komisyonu
Başkanı

ORMAN DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 29/08/2023
I. DERECE KIDEMLİ MÜHENDİS YARDIMCISI    Münhal Sayısı:9 (Kadro Fazlası)

Sıra No

Adı - Soyadı

Yazılı Puanı

 

Sözlü Puanı

 

Toplam Puanı

1 MUAMMER GÖK 80 X 0,6 + 52,00 X 0,4 = 68,80
2 KAĞAN SİLAHCI 76 X 0,6 + 56,25 X 0,4 = 68,10
3 VELİ BALCI 80 X 0,6 + 49,75 X 0,4 = 67,90
4 SALİH ERCAN 74 X 0,6 + 57,60 X 0,4 = 67,44
5 MUSTAFA AKYÜZ 74 X 0,6 + 56,60 X 0,4 = 67,04
6 ALİ YEL 70 X 0,6 + 54,20 X 0,4 = 63,68
7 TÜRKMEN KİM 64 X 0,6 + 56,80 X 0,4 = 61,12
8 SALİH GÜRLER 60 X 0,6 + 55,60 X 0,4 = 58,24
9 MEHMET ÇANGAR 52 X 0,6 + 56,80 X 0,4 = 53,92

 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU
ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan kişilerin, aşağıdaki belgeleri tamamlayıp atanmalarına engel teşkil edecek bir hususun olmaması durumunda aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.

Ömer A. Köseoğlu
Kamu Hizmeti Komisyonu
Başkanı

NotBu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

KAMU GÖREVLİLERİ ATAMA İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (2 ADET ORİJİNAL)
Kamu Görevlileri Yasası ve Öğretmenler Yasası’na Bağlı Olanlar :
Devlet Hastanesinden temin edilmesi gerekmektedir. (Rapor temini için 2 adet resim gereklidir.)
Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’na Bağlı Olanlar :
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinden temin edilmesi gerekmektedir. (Rapor temini için 2 adet resim gereklidir.)

2. KARAKTER BELGESİ (2 ADET ORİJİNAL)
Polis Genel Müdürlüğünden temin edilecek.

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (2 ADET ORİJİNAL)
İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi veya Kaymakamlıklardan alınacak. (10 haneli yeni doğum belgesi)

4. DİPLOMANIN ASLI VE MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞINDAN ONAYLI FOTOKOPİSİ
Kamu Hizmeti Komisyonu arşiv bölümünde görülecek ve geri iade edilecektir.

5. ERKEK ADAYLAR İÇİN ASAL ŞUBEDEN ALINMIŞ ORİJİNAL TERHİS BELGESİ.

NOT:  Yukarıdaki belgelerin suretleri atanacağınız kurum tarafından da istenecektir. Sözlü sınavlar sonrasında atamanın yapılabilmesi için istenilen belgelerin eksiksiz tamamlanarak Kamu Hizmeti Komisyonuna ulaştırılması gerekmektedir.

ORMAN DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 29/08/2023
IV. DERECE MAKİNE TEKNİSYENİ  Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı Yazılı Sınav Puanı Sözlü Sınav Puanı
1 HASAN EMİRSOYU 74,00 68,20
NOT: Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca başarılı sayılabilmek için sözlü
yarışma sınavında (mülakat) 50 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

 

Yayın - 17/08/2023
I. DERECE KIDEMLİ MÜHENDİS YARDIMCISI    Münhal Sayısı:3+2

Sıra No

Adı - Soyadı

Yazılı Puanı

 

Sözlü Puanı

 

Toplam Puanı

1 ÖZDEMİR ŞAKACI 84 X 0,6 + 58,00 X 0,4 = 73,60
2 KEMAL BAYSALOĞLU 84 X 0,6 + 57,50 X 0,4 = 73,40
3 TUNGAY GEZEN 82 X 0,6 + 55,75 X 0,4 = 71,50
4 ESEN SEZGİN 78 X 0,6 + 57,00 X 0,4 = 69,60
5 KUBİLAY YILDIRICI 80 X 0,6 + 52,25 X 0,4 = 68,90
6 MUAMMER GÖK 80 X 0,6 + 52,00 X 0,4 = 68,80
7 KAĞAN SİLAHCI 76 X 0,6 + 56,25 X 0,4 = 68,10
8 VELİ BALCI 80 X 0,6 + 49,75 X 0,4 = 67,90

 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU
ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar kişilerin, atanmalarına  karar vermiştir.

                               Ömer A. Köseoğlu                                                   
  Kamu Hizmeti Komisyonu  
  Başkanı  
ORMAN DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 16/05/2023
III. DERECE ŞUBE AMİRİ       Münhal Sayısı:3

Sıra No

Adı - Soyadı

Yazılı Puanı

 

Sözlü Puanı

 

ToplamPuanı

1 Asım Yırık 76,00 X 0,6 + 61,80 X 0,4 = 70,32

 

SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünün 5.(2) maddesi uyarınca yapılan yazılı ve  sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar adayın, anılan mevkie terfi ettirilmelerine karar verdi.

Ömer A. Köseoğlu
Kamu Hizmeti Komisyonu
Başkanı

ORMAN DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 16/05/2023
II. DERECE MÜHENDİS YARDIMCISI    Münhal Sayısı:7

Sıra No

Adı - Soyadı

Yazılı Puanı

 

Sözlü Puanı

 

Toplam Puanı

1 ARİF GENÇEL 94 X 0,6 + 59,20 X 0,4 = 80,08
2 HASAN YOLDAĞ 94 X 0,6 + 55,20 X 0,4 = 78,48
3 YUSUF TEZER 86 X 0,6 + 57,40 X 0,4 = 74,56
4 CEMAL CANSELEN 84 X 0,6 + 59,60 X 0,4 = 74,24
5 MUHAMMET ARSLAN 86 X 0,6 + 53,60 X 0,4 = 73,04
6 FIRAT ERKANAT 86 X 0,6 + 52,40 X 0,4 = 72,56
7 MURAT ÇELİK 84 X 0,6 + 51,80 X 0,4 = 71,12
8 BARIŞ HÜRDAĞ 80 X 0,6 + 53,00 X 0,4 = 69,20
9 FERİT KONTİ 68 X 0,6 + 54,00 X 0,4 = 62,40
10 MERDOL KARAFİSTAN 52 X 0,6 + 58,20 X 0,4 = 54,48

 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU
ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan kişilerin, aşağıdaki belgeleri tamamlayıp atanmalarına engel teşkil edecek bir hususun olmaması durumunda aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.

Ömer A. Köseoğlu
Kamu Hizmeti Komisyonu
Başkanı

NotBu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

KAMU GÖREVLİLERİ ATAMA İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (2 ADET ORİJİNAL)
Kamu Görevlileri Yasası ve Öğretmenler Yasası’na Bağlı Olanlar :
Devlet Hastanesinden temin edilmesi gerekmektedir. (Rapor temini için 2 adet resim gereklidir.)
Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’na Bağlı Olanlar :
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinden temin edilmesi gerekmektedir. (Rapor temini için 2 adet resim gereklidir.)

2. KARAKTER BELGESİ (2 ADET ORİJİNAL)
Polis Genel Müdürlüğünden temin edilecek.

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (2 ADET ORİJİNAL)
İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi veya Kaymakamlıklardan alınacak. (10 haneli yeni doğum belgesi)

4. DİPLOMANIN ASLI VE MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞINDAN ONAYLI FOTOKOPİSİ
Kamu Hizmeti Komisyonu arşiv bölümünde görülecek ve geri iade edilecektir.

5. ERKEK ADAYLAR İÇİN ASAL ŞUBEDEN ALINMIŞ ORİJİNAL TERHİS BELGESİ.

NOT:  Yukarıdaki belgelerin suretleri atanacağınız kurum tarafından da istenecektir. Sözlü sınavlar sonrasında atamanın yapılabilmesi için istenilen belgelerin eksiksiz tamamlanarak Kamu Hizmeti Komisyonuna ulaştırılması gerekmektedir.

ORMAN DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 17/04/2023
III. DERECE AMBAR EMİNİ  Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı Yazılı Sınav Puanı Sözlü Sınav Puanı
1 NEFİDE ILIMAN 68,00 62,60
NOT: Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca başarılı sayılabilmek için sözlü
yarışma sınavında (mülakat) 50 ve üzeri puan almak gerekmektedir.
Print
Yayınlanma tarihi: Nis 17, 2023,
Yorumlar: 0,
Etiketler: ORMAN DAİRESİ

«Mayıs 2024»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2930123
“Kamu Hizmeti Komisyonu Hizmetleri Algı Analizi Raporu” açıklandı... Kuruma Güvenirlik %81.6

“Kamu Hizmeti Komisyonu Hizmetleri Algı Analizi Raporu” açıklandı... Kuruma Güvenirlik %81.6

Köseoğlu: “Amacımız KHK hizmetlerinin algılanma düzeyi ve memnuniyetini ölçerek, KHK’yı daha iyi bir noktaya taşımak”

Devamını oku
45
67891011

DIŞİŞLERİ DAİRESİ MÜNHAL KADROSUNUN YAZILI SINAVI KESİNLEŞTİ

Dışişleri Dairesi'nin I. Derece 1'inci Sekreter kadrosunun yazılı sınavı kesinleşti.

KESİN LİSTELER

Devamını oku
12
13

DIŞİŞLERİ DAİRESİ SÖZLÜ SINAVI (MÜLAKAT) YAPILIYOR.

Dışişleri Dairesi'nde bulunan I. Derece 1'inci Sekreter kadrosu için Sözlü Yarışma Sınavı (Mülakat)  17 Mayıs 2024 Cuma günü  Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığında yapılıyor.

SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SAATLERİ:

Devamını oku
14

HUKUK DAİRESİ SÖZLÜ SINAVLARI (MÜLAKAT) YAPILIYOR.

Hukuk Dairesi'nde bulunan II. Derece Savcılık Memuru ile III. Derece Stenograf kadroları için Sözlü Yarışma Sınavları (Mülakat)  21 Mayıs 2024 Salı günü  Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığında yapılıyor.

SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SAATLERİ:

Devamını oku
1516171819
20212223242526
27

İLKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV YERİ SEÇİMİ YAPILDI

İlköğretim Dairesi'ne bağlı 14 adet İlkokul Müdürü kadrosu için görev yeri seçimi 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı'nda yapıldı.

İlkokul Müdürü (İlköğretim Dairesi)

Devamını oku
28

İLKOKUL MÜDÜR MUAVİNİ GÖREV YERİ SEÇİMİ YAPILIYOR

İlköğretim Dairesi'ne bağlı 19 adet İlkokul Müdür Muavini kadrosu için görev yeri seçimi 31 Mayıs 2024 Cuma günü Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı'nda yapılıyor.

İlkokul Müdür Muavini (İlköğretim Dairesi)

Devamını oku
29

OKUL MÜDÜRÜ GÖREV YERİ SEÇİMİ YAPILDI

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'ne bağlı 11 adet Okul Müdürü kadrosu için görev yeri seçimi 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı'nda yapıldı.

Okul Müdürü (Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi)

Devamını oku
303112
3456789