İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar kişilerin, atanmalarına  karar vermiştir.

                               Ömer A. Köseoğlu                                                   
  Kamu Hizmeti Komisyonu  
  Başkanı  

 

İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 08/11/2022
III. DERECE ECZA VE TIBBİ MÜSTAHZARAT
ŞUBE AMİRİ
Münhal Sayısı:1

Sıra No

Adı - Soyadı

Yazılı Puanı

 

Sözlü Puanı

 

ToplamPuanı

1 Melek Çakır  72,00 X 0,6 +  68,00 X 0,4 = 70,40

 

 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU
ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan kişilerin, aşağıdaki belgeleri tamamlayıp atanmalarına engel teşkil edecek bir hususun olmaması durumunda aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.


Ömer A. Köseoğlu
Kamu Hizmeti Komisyonu
Başkanı

Not:
Bu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI ATAMA İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (2 ADET ORİJİNAL)
Kamu Görevlileri Yasası ve Öğretmenler Yasası’na Bağlı Olanlar :
Devlet Hastanesinden temin edilmesi gerekmektedir. (Rapor temini için 2 adet resim gereklidir.)
Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’na Bağlı Olanlar :
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinden temin edilmesi gerekmektedir. (Rapor temini için 2 adet resim gereklidir.)

2. KARAKTER BELGESİ (2 ADET ORİJİNAL)
Polis Genel Müdürlüğünden temin edilecek.

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (2 ADET ORİJİNAL)
İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi veya Kaymakamlıklardan alınacak. (10 haneli yeni doğum belgesi)

4. DİPLOMANIN ASLI VE MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞINDAN ONAYLI FOTOKOPİSİ
Kamu Hizmeti Komisyonu arşiv bölümünde görülecek ve geri iade edilecektir.

5. ERKEK ADAYLAR İÇİN ASAL ŞUBEDEN ALINMIŞ ORİJİNAL TERHİS BELGESİ.

NOT:  Yukarıdaki belgelerin suretleri atanacağınız kurum tarafından da istenecektir. Sözlü sınavlar sonrasında atamanın yapılabilmesi için istenilen belgelerin eksiksiz tamamlanarak Kamu Hizmeti Komisyonuna ulaştırılması gerekmektedir.

İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 01/11/2021
III. DERECE MÜFETTİŞ   (Münhal Sayısı: +2)
Sıra No Adı - Soyadı Yazılı Sınav Puanı Sözlü Sınav Puanı
1 Mine Devrim 66,00 58,40
2 Gizem Cemile Kasapoğlu 62,00 64,40

NOTKamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca başarılı sayılabilmek için sözlü yarışma sınavında (mülakat) 40 ve üzeri puan almak gerekmektedir.


İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 23/08/2021
III. DERECE MÜFETTİŞ   (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Birşen Günsel
Not: 13/07/2021 tarihinde yayınlanan aşağıdaki listede de görüleceği üzere, mülakatta başarılı olan aday daha sonra görevi kabul etmediğinden yerine sıradaki aday olan Birşen Günsel çağrılmıştır.
 
III. DERECE GENEL ECZA DEPOSU MEMURU   (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Zeynep Bozdemir
Not: 13/07/2021 tarihinde yayınlanan aşağıdaki listede de görüleceği üzere, mülakatta başarılı olan aday tercihini III. Derece Müfettiş kadrosundan yana kullandığından yerine sıradaki aday olan Zeynep Bozdemir çağrılmıştır.
 
 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU
ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan kişilerin, aşağıdaki belgeleri tamamlayıp atanmalarına engel teşkil edecek bir hususun olmaması durumunda aday olarak atanmalarına  karar vermiştir.


Kamil Kayral
Kamu Hizmeti Komisyonu
Başkanı

Not:
Bu atama kararı bildirimi, aşağıdaki kişilere sadece buradan açık duyuru şeklinde yapılmış olup, ayrıca isme yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. SAĞLIK KURULU RAPORU (Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilebilmesi için isimler liste olarak Sağlık Kurulu Sekreterliğine Komisyonumuzca iletilmiştir.)

2. KARAKTER BELGESİ (Polis Genel Müdürlüğü’nden)

3. DOĞUM KAYIT BELGESİ (İçişleri Bakanlığı’ndan)

4. DİPLOMANIN ASLI (Görülüp İade Edilecektir)

NOTKamu Hizmeti Komisyonu’na verilecek yukarıdaki belgelerin birer sureti, işe başladıktan sonra İlaç ve Eczacılık Dairesi tarafından da talep edilecektir.

İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 13/07/2021
III. DERECE MÜFETTİŞ   (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Cemile Fırıncıoğluları
 
III. DERECE GENEL ECZA DEPOSU MEMURU   (Münhal Sayısı: 1)
Sıra No Adı - Soyadı
1 Birşen Günsel
 
 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU
SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

Kamu Hizmeti Komisyonu, yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğünün 5.(2) maddesi uyarınca yapılan yazılı ve  sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar adayın, anılan mevkie terfi ettirilmelerine karar verdi. 

Kamil Kayral
Kamu Hizmeti Komisyonu
Başkanı

İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 20/11/2020
II. DERECE İMALAT YARDIMCISI Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Ahmet Sineli 62,10
 
 
Yayın - 03/05/2018
I. DERECE ECZACI KALFASI Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Emine Faiz 53,30
2 Gökhan Gökyiğit 53,00
 
 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU
ATAMA KARARI BİLDİRİMİ

Kamu Hizmeti Komisyonu, atama yeri kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda (mülakatta) başarılı olan münhal sayısı kadar kişilerin, atanmalarına  karar vermiştir.

Kamil Kayral
Kamu Hizmeti Komisyonu
Başkanı

İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 02/05/2018
III. D. DENETİM, İMALAT VE KALİTE KONTROL ŞUBE AMİRİ Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Ayşe Gökyiğit 70,40
 
 

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan yazılı ve sözlü sınav sonucunda, aşağıda isimleri belirtilen kişilerden 50 ve üzeri puan alanlar başarılı olmuşlardır.

Kamil Kayral
Kamu Hizmeti Komisyonu
Başkanı

İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 02/05/2018
III. D. GNEL ECZA VE TIBBİ MÜSTAHZARAT ŞUBE AMİRİ Münhal Sayısı: 1
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Ayşe Gökyiğit 75,20

 

  KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SINAV SONUÇ BİLDİRİMİ

Kamu Hizmeti Komisyonu yükselme yeri  kadroları için sınav kurallarını düzenleyen Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü sınav sonucunda, aşağıda isimleri belirtilen kişilerden 50 ve üzeri puan alanlar başarılı olmuşlardır.

Kamil Kayral
Kamu Hizmeti Komisyonu
Başkanı

İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ
Sınav Sonuç Bildirimi
Yayın - 02/07/2015 - 18:30
I. DERECE İMALAT YARDIMCISI Münhal Sayısı: 2
Sıra No Adı - Soyadı  Notu
1 Zehra Coşaner 65,67
2 Nurşen Çelik 63,00
 
Print
Yayınlanma tarihi: Kas 1, 2021,
Yorumlar: 0,

«Temmuz 2024»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2425

TAPU VE KADASTRO DAİRESİ SÖZLÜ SINAVLARI (MÜLAKAT) YAPILDI.

Tapu ve Kadastro Dairesi'nde bulunan I. Derece Tapu Memuru, II. Derece Tapu Memuru ile II. Derece Kadastro Memuru kadroları için Sözlü Yarışma Sınavı (Mülakat)  25 Haziran 2024 Salı günü Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığında yapıldı.

SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI:

Devamını oku
26272829

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜNHAL DUYURUSU

Sivil Havacılık Dairesi kadrosunda münhal bulunan ilk atama kadroları için başvuru kabul edilecektir.

Genelgeler:

Devamını oku
30
1234567
89

GELİR VE VERGİ DAİRESİ SÖZLÜ SINAVLARI (MÜLAKAT) YAPILDI

Gelir ve Vergi Dairesi'nde bulunan IV. Derece III. Sınıf Tahsilat Memuru kadrosunun Sözlü Sınavları (Mülakat) 9 Temmuz 2024 tarihinde yapıldı.

SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI

Devamını oku
1011

PARA, KAMBİYO VE İNKİŞAF SANDIĞI İŞLERİ DAİRESİ MÜNHAL DUYURUSU

Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi kadrosunda münhal bulunan ilk atama kadrosu için başvuru kabul edilecektir.

Genelge:

Devamını oku
121314
15161718192021
22232425262728
2930311234