İLK ATAMA MÜNHAL İLANLARI

Son Başvuru Tarihi Genelge No Bakanlık/Daire Adı Ayrıntılar
30 Mayıs 2024 MİA 3/2024 Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Tıklayın
8 Nisan 2024 / 22 Nisan 2024 /  22 Ağustos 2024 MİA 2/2024 Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi Tıklayın
15 Mart 2024 MİA 1/2024 Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Tıklayın
14 Mayıs 2024 MİA 24/2023 Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Tıklayın
30 Mayıs 2024 MİA 23/2023 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Tıklayın
9 Mayıs 2024 MİA 22/2023 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Tıklayın
6 Eylül 2024 MİA 21/2023 Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Tıklayın

9 Mayıs 2024

20 Eylül 2024

MİA 20/2023 Hayvancılık Dairesi Tıklayın
20 Eylül 2024 MİA 19/2023 Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu Tıklayın
20 Eylül 2024 MİA 18/2023 Hazine ve Muhasebe Dairesi Tıklayın

12 Nisan 2024

20 Eylül 2024

MİA 17/2023 Telekomünikasyon Dairesi Tıklayın
9 Mayıs 2024 MİA 16/2023 Gelir ve Vergi Dairesi Tıklayın
6 Eylül 2024 MİA 15/2023 Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik
Dairesi
Tıklayın

12 Nisan 2024

6 Eylül 2024

MİA 14/2023 Tarım Dairesi Tıklayın
6 Eylül 2024 MİA 13/2023 Mülki Yönetim ve Bölümleri
(Kaymakamlıklar)
Tıklayın
16 Şubat 2024 MİA 12/2023 Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tıklayın
4 Mart 2024 MİA 11/2023 Sosyal Hizmetler Dairesi Tıklayın
4 Mart 2024 MİA 10/2023 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Tıklayın
23 Şubat 2024 MİA 9/2023 İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Tıklayın
23 Şubat 2024 MİA 8/2023 Hukuk Dairesi (Başsavcılık) Tıklayın
14 Şubat 2024 MİA 7/2023 Milli Eğitim Bakanlığı Tıklayın
18 Ocak 2024 MİA 6/2023 Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Tıklayın
16 Şubat 2024 MİA 5/2023 Orman Dairesi Tıklayın
Duyuru
13 Aralık 2023 MİA 4/2023 Gümrük ve Rüsumat Dairesi Tıklayın
16 Şubat 2024 MİA 3/2023 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Tıklayın
8 Kasım 2023 MİA 2/2023 İçişleri Bakanlığı Tıklayın
17 Ağustos 2023 MİA 1/2023  Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Tıklayın
3 Ekim 2023 MİA 19/2022 Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Tıklayın
19 Eylül 2023 MİA 18/2022 Turizm Planlama Dairesi Tıklayın
25 Nisan 2023 MİA 7/2022 Tanıtma Dairesi Tıklayın
31 Mart 2023 MİA 17/2022 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Tıklayın
31 Mart 2023 MİA 16/2022 Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Tıklayın
15 Ağustos 2023 MİA 15/2022 Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği Tıklayın
19 Eylül 2023 MİA 14/2022 Hazine ve Muhasebe Dairesi Tıklayın
5 Eylül 2023 MİA 13/2022 Çalışma Dairesi Tıklayın
17 Temmuz 2023 MİA 12/2022 Devlet Planlama Örgütü Tıklayın
17 Temmuz 2023 MİA 11/2022 Devlet Laboratuvarı Dairesi Tıklayın
10 Şubat 2023 MİA 10/2022 Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Tıklayın
16 Mayıs 2023 MİA 9/2022 IV. Derece Orman Memuru
IV. Derece Makine Teknisyeni (Orman Dairesi)
Tıklayın
10 Şubat 2023 MİA 9/2022 III. Derece Ambar Emini (Orman Dairesi) Tıklayın
16 Mayıs 2023 MİA 8/2022 IV. Derece Stenograf (Hukuk Dairesi) Tıklayın
10 Şubat 2023 MİA 8/2022 III. Derece Maliye Memuru (Hukuk Dairesi) Tıklayın
10 Şubat 2023 MİA 3/2022 Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Tıklayın
25 Nisan 2023 MİA 6/2022 Dışişleri Dairesi Tıklayın
25 Nisan 2023 MİA 5/2022 Enformasyon Dairesi Tıklayın
10 Şubat 2023 MİA 4/2022 Bütçe Dairesi Tıklayın
30 Ocak 2023 MİA 2/2022 Sivil Havacılık Dairesi Tıklayın
30 Mart 2023 74/2021 Jeoloji ve Maden Dairesi Tıklayın
24 Şubat 2023 73/2021 Muhaceret Dairesi Tıklayın
24 Şubat 2023 67/2021 Trafik Dairesi Tıklayın
20 Ocak 2023 55/2021 Meteoroloji Dairesi Tıklayın
12 Ocak 2023 62/2021 Karayolları Dairesi Tıklayın
11 Aralık 21 78/2021 Yeterlik Belge Kapsamlar Hakkında Duyuru Tıklayın